PERSONVERNERKLÆRING

1. GENERELT

Gyldig fra: 25.03.2020 Senest oppdatert: 15.04.2020

Som datakontrollør er vi forpliktet til å behandle personlige opplysninger fra spillere før disse kan benytte våre spill og vi kan tilby supplerende tjenester. Denne personvernerklæringen forklarer hvilke personlige opplysninger vi innhenter, hvorfor vi innhenter informasjonen og hvordan vi bruker den.

www.cookiecasino.com («Casino», «Hjemmeside», «Vi», «Oss», «Vår») eies og drives av N1 Interactive Ltd, et selskap underlagt maltesisk lov med registreringsnummer C 81457 og registrert adresse 206, Wisely House, Old Bakery Street, Valletta VLT1451, Malta. CookieCasino casino er lisensiert og regulert av Malta Gaming Authority under lisensen: MGA/B2C/394/2017 (utstedt 01/08/2018).

Hvis du har andre spørsmål angående denne personvernpolitikken eller beskyttelsen av dine data, er du velkommen til å kontakte vår databeskyttelsesansvarlig på dpo@n1interactive.com

Når du åpner en konto på hjemmesiden bekrefter du samtidig at du godtar denne personvernerklæringen. Dersom du ikke er enig med vilkårene i personvernerklæringen, og ikke ønsker å opplyse nødvendige persondata til oss, ber vi deg vennligst om ikke å benytte hjemmesiden.

Bemerk vennligst at denne personvernerklæringen utgjør en avtale mellom deg og Selskapet. Vi kan fra tid til annen gjøre endringer i erklæringen, og selv om vi gjør vårt beste for å opplyse om slike endringer anbefaler vi at du jevnlig besøker siden med denne personvernerklæringen. Din fortsatte bruk av hjemmesiden og/eller dens tjenester er ensbetydende med din godkjennelse av personvernerklæringen.

2. OPPLYSNINGER VI INNSAMLER

De personlige opplysningene som vi kan be om å få bruke inkluderer, uten begrensninger:

 • Alle opplysninger som du oppgir når du åpner en konto, samt alle andre opplysninger som du oppgir via hjemmesiden eller e-post (f. eks. for- og etternavn, fødselsdato, e-postadresse, telefonnummer);
 • Korrespondanse med oss via hjemmesiden, e-post, chat eller andre kommunikasjonsformer;
 • Alle transaksjoner, enten disse skjer via hjemmesiden eller via andre kommunikasjonsformer;
 • Opplysninger om dine besøk på hjemmesiden, inkludert trafikkdata, GeoIP-opplysninger, opplysninger om browser-/enhet, web-logg, aktivitetslogger og annen trafikkinformasjon lagret i våre systemer;
 • Mottatte dokumenter og beviser til verifisering av kontoen din, til behandling av innskudd og utbetalinger og til å gjennomføre kontroller mot bedrageri og svindel (på eget initiativ eller etter krav fra utenforstående myndigheter). Slike beviser kan inkludere pass, lønnsslipper, bankutskrifter, etc.
 • Deltakelser i undersøkelser eller andre kundeevalueringer som vi gjennomfører fra tid til annen.

3. HVORDAN BRUKER VI OPPLYSNINGENE DINE?

Vi behandler opplysningene dine for å kunne levere våre tjenester. Hovedsakelig bruker vi opplysningene dine til følgende:

 • Behandle dine spill og transaksjoner. Dette inkluderer bruk av kredittkort og online betalingssystemer;
 • Tilby deg spill- og andre supplerende tjenester som oppfyller dine forventninger til hjemmesiden;
 • Levere kundeservice, for eksempel assistanse til opprettelse og drift av din konto;
 • Identifisering og gjennomføring av nødvendig verifisering;
 • Gi registrerte spillere informasjon om bonuser og kampanjer eller informere om kampanjer fra utvalgte forretningspartnere, samarbeidspartnere og affiliates (kun hvis spilleren har akseptert å motta slikt materiale);
 • Overholde juridiske ansvar og krav, inkludert lovgivning og krav om anti-hvitvask (AML) og bekjempe finansiering av terrorisme (CFT);
 • Overvåke og undersøke mistenkelige transaksjoner for å unngå svindel, misbruk, hvitvasking og annen ulovlig spillaktivitet;
 • Analysere trender gjennom markedsundersøkelser (deltakelse i undersøkelser er ikke obligatorisk, du kan alltid velge å takke nei til dette);
 • Gjennomføre undersøkelser og statistisk analyse av innsamlet data.

4. MARKEDSFØRINGSKOMMUNIKASJON

Dersom du ikke har valgt ikke å motta reklamemateriale kan vi bruke dine personlige opplysninger, inkludert e-postadresse og telefonnummer, til å å sende markedsføringskommunikasjon omhandlende produkter, tjenester og kampanjer. Dette kan også være informasjon om produkter og tjenester fra våre forretningspartnere, eksempelvis casinospill-leverandører.

Dersom du ikke ønsker å motta slik markedsføring og reklame, kan du velge å melde deg fra via dine kontoinnstillinger eller ved å kontakte kundeservice på support@cookiecasino.com.

Bemerk også at hvis du velger å motta en premie fra oss, aksepterer du samtidig at vi kan benytte navnet/kallenavnet ditt i reklame- og/eller markedsføringsøyemed uten ytterligere kompensasjon, bortsett fra hvor dette er forbudt ved lov.

5. INNHENTING AV PERSONLIGE OPPLYSNINGER

Vi vil ikke innhente personlige opplysninger uten at du er informert om dette. Vi kan imidlertid innhente visse opplysninger om deg fra steder hvor du har opplyst disse dataene gjennom bruk av våre tjenester og gjennom interaksjon med oss.

Vi har også lov til å motta visse opplysninger fra internett- og tjenesteleverandører, eksempelvis firma som motarbeider bedrageri. Vi har også rett til å engasjere tredjepartsleverandører til tjenester som teknisk hjelp i forbindelse med behandling av dine online transaksjoner og spillinnhold.

Bemerk vennligst at vi kan bli gitt tilgang til opplysninger du gir slike forhandlere, tredjeparts- og tjenesteleverandører. Du kan være sikker på at vi bruker og beskytter disse personlige opplysningene som beskrevet i denne erklæringen. Alle opplysninger som du oppgir vil kun deles med tredjeparter utenfor Selskapet i henhold til personvernerklæringen, og vi vil ta alle nødvendige forhåndsregler for å sikre at våre avtaler med tredjeparter alltid beskytter dine personlige opplysninger.

6. DATAMOTTAKERE

Vi kan gi opplyst informasjon videre til andre enheter i vår gruppe av firmaer og våre forretningspartnere. Disse selskapene inkluderer våre morselskaper, deres morselskaper og alle datterselskaper til de respektive selskapene, samt andre selskaper som vi gjør forretning med. Databehandling av dine opplysninger kan bli utført av N1 Interactive Ltd eller av et annet selskap i firmagruppen som også kan benytte tjenester fra en tredjepart til denne behandlingen. Selskapets ansatte, særlig vår sjef for databeskyttelse, den ansvarlige for hvitvaskingsavdelingen, betaling- og bedragerianalytikere, kundeservice-medarbeidere, kundebevarings-medarbeidere, VIP-sjefer og andre utvalgte medarbeidere, har også tilgang til dine personlige opplysninger hvis denne tilgangen er nødvendig for å kunne utføre oppgaver og gi deg nødvendig assistanse.

Ansatte som har tilgang til, eller er forbundet med behandling av en spillers personlige opplysninger, har underskrevet konfidensielle avtaler som respekterer kundens opplysninger i henhold til gjeldende lovgivning om pengespill, databeskyttelse og personvern.

For å kunne tilby en effektiv service kan vi og/eller våre tjenesteleverandører bli nødt til å overføre dine personlige opplysninger fra ett land innenfor EU/EFTA til et annet og til enkelte databehandlere som kan befinne seg utenfor EØS-området. Gjennom dine besøk på hjemmesiden og din elektroniske kontakt med oss aksepterer og godtar du slik databehandling (av oss eller våre leverandører) i disse landene. Vi tar alle nødvendige steg for best mulig å sikre at opplysningene dine behandles sikkert og i henhold til denne personvernerklæringen.

7. UTLEVERING AV DATA TIL TREDJEPARTER

Vi verken selger eller låner ut dine personlige opplysninger til tredjeparter.

Vi kan formidle personlige opplysninger hvis dette er pålagt ved lov, reguleringer eller andre juridiske bestemmelser. Vi kan også videregi personlige opplysninger til myndigheter eller politi hvis vi anser dette for nødvendig for å beskytte Selskapets, Selskapets kunder eller tredjeparters juridiske interesser.

Personlige opplysninger formidles kun til tredjeparter i følgende tilfeller: a) Hvis vi er pålagt dette ved lov; b) Hvis Nettstedet trenger å dele data med betalingsbehandlerne for å lette betalingstransaksjoner i samsvar med deres personvernregler. (De fleste bankkorttransaksjoner behandles av Trustly hvis personvernregler gjelder like transaksjoner. Transaksjoner kan også behandles av Bambora eller Paysafe ); c) For å imøtekomme våre juridiske og regulative krav og ansvar til relevante lisens- og tilsynsmyndigheter, samt alle krav fra annen gjeldende lovgivning og til andre gjeldende tilsynsorgan i andre jurisdiksjoner; d) Når Selskapet mener dette er nødvendig for å beskytte Selskapets eller dets kunders sikkerhet, andres sikkerhet, etterforske bedrageri eller som svar på myndigheters forespørsler; e) Hvis våre markedsføringsleverandører behøver opplysningene for å utføre deres oppgaver; f) Til annen tredjepart med spillerens godkjennelse på forhånd.

Vi benytter tredjeparts databehandlere til å behandle begrensede personlige opplysninger på våre vegne. Disse leverandørene støtter hjemmesiden, hovedsakelig i forbindelse med hosting og drift, markedsføring, analyse, forbedring av hjemmesiden og nyhetsbrev. Vi sørger for at overføringen av persondata skjer i henhold til databeskyttelsesloven og at de samme kravene som vi er pålagt også er pålagt tredjepart.

Våre hjemmesider kan også inneholde lenker til sosiale medier (f. eks. «del»- eller «like»-knapper). Slike funksjoner leveres av tredjeparts-plattformer som Facebook. Opplysninger som innhentes denne vei er beskyttet, og behandles, i henhold til personvernerklæringen til den respektive plattformen. I tillegg til ovenfornevnte kan vi også formidle personlige opplysninger dersom vi erverver nye forretninger. Dersom Selskapet gjennomgår strukturelle forandringer, eksempelvis fusjon, oppkjøp (helt eller delvis), er det sannsynlig at våre kunders opplysninger inkluderes i salget eller overføringen. Vi vil naturligvis, som del av vår politikk, informere spillere på e-post før en slik overføring av persondata.

Bemerk vennligst at vårt innhold kan lenke videre til tredjeparter. Vi er ikke ansvarlige for eksternt innhold, og dette kan være underlagt en separat personvernerklæring og databehandling.

8. TILBAKEHOLDE OPPLYSNINGER

Som beskrevet i bruksvilkårene kan både du og casinoet når som helst beslutte å stenge kontoen din. Etter stenging vil vi beholde dine personlige opplysninger så lenge dette er tillatt ved lov. Opplysningene vil kun bli brukt dersom det kommer forespørsler fra relevante myndigheter angående finans og skatt, svindel, hvitvask eller etterforsking av annen ulovlig aktivitet.

Bemerk vennligst at grunnet anti-hvitvaskingsregler i lisensierte jurisdiksjoner i EU, er vi pålagt å beholde personlige opplysninger innhentet ved registrering og i løpet av den operative perioden i minst fem år etter kontoens siste transaksjon eller stenging. Av den grunn vil ikke forespørsler om sletting av persondata før denne perioden er utløpt imøtekommes.

Vi kan også beholde anonymiserte derivater av dine data for å forbedre vår innhold og markedskommunikasjon der ingen automatiserte beslutninger er involvert.

9. SIKKERHETEN TIL DINE OPPLYSNINGER

Vi bekrefter herved at vi, ved å innhente og behandle personlige opplysninger til administrasjon av din spillekonto, er bundet av streng lovgivning om beskyttelse av slike opplysninger.

Av den grunn gjør vi alt vi kan for å beskytte dine personlige opplysninger og respektere ditt personvern i henhold til bransjens aller beste standarder og gjeldende bestemmelser. Vi arbeider hardt på å tilby trygge og pålitelige tjenester til våre kunder, og vi vil derfor ta nødvendige forhåndsregler for å sikre at opplysningene dine blir ivaretatt på en sikker måte.

Adgang til en spillekonto kan kun skje ved hjelp av spillerens unike brukernavn og passord. Du kan også aktivere en tofaktorautentisering (2FA) som ekstra beskyttelse mot uautorisert tilgang til kontoen din. Du er selv ansvarlig for å holde din innloggingsinformasjon konfidensiell og sørge for at denne informasjonen ikke havner i uvedkommendes hender.

10. RETTIGHETENE DINE

Databeskyttelsesloven gir deg som registrert visse rettigheter under visse omstendigheter. I samsvar med loven har du rett til:

- Be om tilgang til dine personlige data – Dette betyr at du har rett til gratis å be om en kopi av personopplysningene vi har om deg;

- Be om korreksjon av dine personopplysninger – Dette betyr at hvis noen personopplysninger vi har om deg er ufullstendige eller uriktige, har du rett til å få disse rettet. Vær imidlertid oppmerksom på at vi kan trenge at du fremlegger bevis og dokumentasjon (for eksempel ID-dokumentasjon eller adressebevis) for å støtte forespørselen din. Det kan avslås på grunn av våre juridiske forpliktelser

- Be om sletting av personopplysningene dine – Dette betyr at du kan be om sletting av personopplysningene dine der vi ikke lenger har et juridisk grunnlag for å fortsette behandlingen eller beholde dem. Vær oppmerksom på at denne retten ikke er absolutt – noe som betyr at vi ikke er i stand til å tilfredsstille forespørselen din der vi er forpliktet under en juridisk forpliktelse til å beholde dataene, eller der vi har grunn til at oppbevaring av data er nødvendig for at vi skal kunne forsvare oss selv i en juridisk tvist;

- Protestere mot behandlingen av dine personopplysninger der vi er avhengige av våre legitime interesser (eller en tredjeparts interesser) for å behandle dataene dine, og du føler at vår behandling av dataene dine på en slik måte påvirker dine grunnleggende rettigheter og friheter. I noen tilfeller kan vi imidlertid vise at vi har en overbevisende legitim grunn til å behandle dataene dine som kan overstyre dine rettigheter og friheter. Du kan sende inn protester mot behandling av personopplysningene dine på grunn av ovennevnte legitime bedriftsinteresser ved å kontakte vår DPO;

- Be om begrensning av behandlingen av dine personopplysninger – Du kan be oss om midlertidig å stoppe behandlingen av dine personopplysninger i et av følgende scenarier: (a) hvor du vil at vi skal fastslå nøyaktigheten av dataene, (b) hvor vår bruk av dataene er ulovlig, men du ønsker ikke at vi skal slette dem, (c) der du trenger at vi beholder dataene dine selv når vi ikke lenger trenger dem for at du skal kunne etablere, utøve eller forsvare juridiske krav, eller (d) der du har protestert bruken av dataene dine, men vi må bekrefte om vi har overordnet legitime grunner til å bruke dem;

- Be om overføring av dine personlige data (dvs. dataportabilitet) – Dette betyr at du kan be oss om å gi deg visse data vi behandler om deg, slik at du kan overføre dem til en annen kontroller. Denne retten gjelder bare data som er innhentet på automatiske måter som du opprinnelig ga samtykke til for oss å bruke, eller der vi brukte dataene til å utføre våre forpliktelser i henhold til en kontrakt med deg;

- Trekke tilbake ditt samtykke når som helst hvor vi er avhengige av ditt samtykke for å behandle dataene – 'Velge bort' eller trekke tilbake ditt samtykke vil ikke påvirke lovligheten av behandlingen som utføres av oss inntil du trekker tilbake ditt samtykke. Å trekke tilbake ditt samtykke betyr at du fremover ikke lenger ønsker at vi skal behandle dataene dine på en slik måte. Dette betyr at du ikke lenger kan samtykke i at vi gir deg visse tjenester (for eksempel markedsføring). Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ditt via kontoprofilinnstillingene på nettstedet;

- Sende en klage til en tilsynsmyndighet; For å kunne utøve dine rettigheter som forklart ovenfor, kan det hende vi må be om spesifikk informasjon om deg for å hjelpe oss med å bekrefte identiteten din. Dette er et sikkerhetstiltak for å sikre at vi er sikre på at personen vi avslører personopplysningene dine til virkelig er deg.

Vi vil gjøre vårt ytterste for å svare på alle legitime forespørsler innen en tidsramme fra innsending av en forespørsel. Hvis forespørselen din er spesielt kompleks, eller hvis du har sendt flere forespørsler i en bestemt tidsperiode, kan det ta litt lengre tid. I slike tilfeller vil vi varsle deg om denne utvidelsen.

11. KONTAKT OSS

Du er alltid velkommen til å henvende deg med spørsmål til denne erklæringen hvis du ønsker å:

 • Få bekreftet om de personlige opplysningene vi har på deg stemmer;
 • Spørre om hvordan vi bruker dine personlige opplysninger;
 • Forby fremtidig bruk av dine opplysninger i markedsføringsøyemed;
 • Oppdatere eller trekke tilbake opplysninger som du har gitt oss (i slike tilfeller behøver du bevis som understøtter endringene). Bemerk vennligst at det er forbudt å bevisst gi falske opplysninger om deg selv, og det er ditt ansvar å sikre at vi alltid har de oppdaterte opplysningene.
 • Rett til å trekke tilbake samtykke. I tilfeller der vi er avhengige av ditt samtykke til behandling av personopplysninger, har du når som helst rett til å trekke tilbake ditt samtykke.

I tillegg, og i henhold til paragraf 77 i GDPR-loven, har du rett til å inngi en klage relatert til behandlingen av dine opplysninger til en tilsynsmyndighet, hovedsakelig den i ditt bostedsland, arbeidsland eller land hvor det påståtte lovbruddet har funnet sted.

Vi har utnevnt en databeskyttelsesansvarlig (“DPO”) som har ansvaret for å overvåke spørsmål i forhold til denne personvernpolitikken. Hvis du har spørsmål om denne personvernpolitikken, vennligst kontakt DPO på dpo@n1interactive.com

12. COOKIE-POLITIKK

Når du besøker hjemmesiden vår innsamler systemet vårt automatisk informasjon om besøket, eksempelvis hvilken nettleser du benytter, IP-adresse og refererende hjemmeside. Denne innsamlingen kan skje i samarbeid med med vår plattformleverandører og partnere. Fra denne informasjonen kan vi skaffe oss generelle data om demografi og hvordan våre besøkende bruker hjemmesiden. Vi benytter ikke automatisk innsamlet informasjon til personlig identifisering uten å spørre om tillatelse. Til innsamlingen av denne generelle informasjonen bruker vi cookies og lignende tracking-verktøy. Cookies, eller informasjonskapsler, er små tekstfiler som lagres på din datamaskin eller ditt utstyr når du besøker hjemmesider. Noen av informasjonskapslene er viktige for driften av hjemmesiden, andre forbedrer brukeropplevelsen og hjelper oss med å tilby en bedre service. Nedenfor finner du ulike typer cookies som vi bruker og hensikten med dem.

Nødvendige cookies: Sørger for navigering og hjemmesidens grunnleggende funksjoner, eksempelvis tilgang til medlemsområder.

Funksjonelle cookies: Lar oss analysere bruken av hjemmesiden og dine valg på hjemmesiden (informasjon om økt, språk, region) slik at vi kan lagre disse innstillingene og tilby deg en mer personlig opplevelse.

Reklame-cookies: Lar oss måle hvor effektiv vår content marketing er. Disse informasjonskapslene leveres av våre samarbeidspartnere for å spore antall besøk og nye kunderegistreringer som et resultat av reklame. Vi deler ikke dine personlige opplysninger (som navn og e-post) med tilknyttede partnere, bortsett fra besøksdata innsamlet direkte ved hjelp av reklame-cookies. Dine besøksdata kan imidlertid kobles med annen personlig informasjon innsamlet på andre måter av disse leverandørene. Sistnevnte eksterne databehandling styres av personvernserklæringene til disse tredjeparter.

I tillegg til ovenfornevnte benytter vi oss av en rekke tredjeparter som også bruker cookies på deres hjemmesider for å kunne levere tjenestene deres. Slike tjenester inkluderer, uten å begrense seg til, hjelp til forbedret bruksopplevelse ved å spore din aktivitet på hjemmesiden, måle effektiviteten til hjemmesiden og effektiviteten til våre markedsføringskampanjer. De fleste nettlesere aksepterer automatisk cookies. Du kan, om ønskelig, blokkere noen eller alle slags cookies eller slette cookies ved å gjøre endringer innstillingene til nettleseren. Vi anbefaler imidlertid ikke at du blokkerer eller sletter cookies, da dette kan forhindre bruk av vår hjemmeside.

13. NETENT-SPILL

Når du spiller casinospill utviklet av NetEnt gjelder samtidig NetEnt´s personvernerklæring. Denne erklæringen kan finnes her.