Gå Cookie-Veien Og Ta Hovedpremien!

VIP Regler

 • Nivå 1 Cookie Cookie
 • Nivå 2 Biscotti Biscotti
 • Nivå 3 Muffin Muffin
 • Nivå 4 Flan Flan
 • Nivå 5 Marshmallow Marshmallow
 • Nivå 6 Churro Churro
 • Nivå 7 Jelly Jelly
 • Nivå 8 Cupcake Cupcake
 • Nivå 9 Nougat Nougat
 • Nivå 10 Doughnut Doughnut
 • Nivå 11 Fudge Fudge
 • Nivå 12 Scone Scone
 • Nivå 13 Truffle Truffle
 • Nivå 14 Zabaglione Zabaglione
 • Nivå 15 Parfait Parfait
 • Nivå 16 Sorbet Sorbet
 • Nivå 17 Cannoli Cannoli
 • Nivå 18 Custard Custard
 • Nivå 19 Cake Cake
 • Nivå 20 Pastry Pastry
 • Nivå 21 Macaroon Macaroon
 • Nivå 22 Gelato Gelato
 • Nivå 23 Cheesecake Cheesecake
 • Nivå 24 Eclair Eclair
 • Nivå 25 meringue Meringue
 • Nivå 26 Ambrosia Ambrosia
 • Nivå 27 baklava Baklava
 • Nivå 28 Cobbler Cobbler
 • Nivå 29 Strudel Strudel
 • Nivå 30 Bombe Bombe
 • Nå dette nivået og få:

  Deltakelse i
  VIP-programmet

  CP 1-24

 • Nå dette nivået og få:

  10 Gratis spinn

  CP 25

 • Nå dette nivået og få:

  15 Gratis spinn

  CP 50

 • Nå dette nivået og få:

  25 Gratis spinn

  CP 100

 • Nå dette nivået og få:

  50 Gratis spinn

  CP 200

 • Nå dette nivået og få:

  80 Gratis spinn

  CP 350

 • Nå dette nivået og få:

  100 Gratis spinn

  CP 500

 • Nå dette nivået og få:

  120 Gratis spinn

  CP 600

 • Nå dette nivået og få:

  150 Gratis spinn

  CP 1,100

 • Nå dette nivået og få:

  115 NOK

  CP 1,500

 • Nå dette nivået og få:

  250 NOK

  CP 2,500

 • Nå dette nivået og få:

  550 NOK

  CP 4,000

 • Nå dette nivået og få:

  1.100 NOK

  CP 8,000

 • Nå dette nivået og få:

  2.300 NOK

  CP 15,000

 • Nå dette nivået og få:

  2.900 NOK

  CP 25,000

 • Nå dette nivået og få:

  4.650 NOK

  CP 50,000

 • Nå dette nivået og få:

  6.400 NOK

  CP 75,000

 • Nå dette nivået og få:

  7.500 NOK

  CP 100,000

 • Nå dette nivået og få:

  10.000 NOK

  CP 150,000

 • Nå dette nivået og få:

  11.500 NOK

  CP 200,000

 • Nå dette nivået og få:

  14.500 NOK

  CP 250,000

 • Nå dette nivået og få:

  17.500 NOK

  CP 300,000

 • Nå dette nivået og få:

  23.000 NOK

  CP 350,000

 • Nå dette nivået og få:

  29.000 NOK

  CP 400,000

 • Nå dette nivået og få:

  35.000 NOK

  CP 450,000

 • Nå dette nivået og få:

  58.000 NOK

  CP 500,000

 • Nå dette nivået og få:

  116.000 NOK

  CP 750,000

 • Nå dette nivået og få:

  174.000 NOK

  CP 1,500,000

 • Nå dette nivået og få:

  290.000 NOK

  CP 2,000,000

 • Nå dette nivået og få:

  1.160.000 NOK

  CP 5,000,000

1
Du her
Start her
cookie

Nå dette nivået og få:

Deltakelse i
VIP-programmet

CP 1-24

2
Du her
biscotti

Nå dette nivået og få:

10 Gratis spinn

CP 25

3
Du her
muffin

Nå dette nivået og få:

15 Gratis spinn

CP 50

4
Du her
flan

Nå dette nivået og få:

25 Gratis spinn

CP 100

5
Du her
marshmallow

Nå dette nivået og få:

50 Gratis spinn

CP 200

6
Du her
churro

Nå dette nivået og få:

80 Gratis spinn

CP 350

7
Du her
jelly

Nå dette nivået og få:

100 Gratis spinn

CP 500

8
Du her
cupcake

Nå dette nivået og få:

120 Gratis spinn

CP 600

9
Du her
nougat

Nå dette nivået og få:

150 Gratis spinn

CP 1,100

10
Du her
doughnut

Nå dette nivået og få:

115 NOK

CP 1,500

11
Du her
fudge

Nå dette nivået og få:

250 NOK

CP 2,500

12
Du her
scone

Nå dette nivået og få:

550 NOK

CP 4,000

13
Du her
truffle

Nå dette nivået og få:

1.100 NOK

CP 8,000

14
Du her
zabaglione

Nå dette nivået og få:

2.300 NOK

CP 15,000

15
Du her
parfait

Nå dette nivået og få:

2.900 NOK

CP 25,000

16
Du her
sorbet

Nå dette nivået og få:

4.650 NOK

CP 50,000

17
Du her
cannoli

Nå dette nivået og få:

6.400 NOK

CP 75,000

18
Du her
custard

Nå dette nivået og få:

7.500 NOK

CP 100,000

19
Du her
cake

Nå dette nivået og få:

10.000 NOK

CP 150,000

20
Du her
pastry

Nå dette nivået og få:

11.500 NOK

CP 200,000

21
Du her
macaroon

Nå dette nivået og få:

14.500 NOK

CP 250,000

22
Du her
gelato

Nå dette nivået og få:

17.500 NOK

CP 300,000

23
Du her
cheesecake

Nå dette nivået og få:

23.000 NOK

CP 350,000

24
Du her
eclair

Nå dette nivået og få:

29.000 NOK

CP 400,000

25
Du her
meringue

Nå dette nivået og få:

35.000 NOK

CP 450,000

26
Du her
ambrosia

Nå dette nivået og få:

58.000 NOK

CP 500,000

27
Du her
baklava

Nå dette nivået og få:

116.000 NOK

CP 750,000

28
Du her
baklava

Nå dette nivået og få:

174.000 NOK

CP 1,500,000

29
Du her
strudel

Nå dette nivået og få:

290.000 NOK

CP 2,000,000

30
Du her
bombe

Nå dette nivået og få:

1.160.000 NOK

CP 5,000,000